S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
bio - raw - vegan - eko - bez lepku
Vitajte v internetovom obchode so zdravou a špeciálnou výživou, doplnkami stravy, prírodnou kozmetikou a ekodrogériou

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

NOVINKY

arr3ZMENA PRI PLATBÁCH OD 01.02.2016 - ÚČET V TVARE IBANTáto informácia sa týka každého nášho zákazníka,  ktorý si pri objednávaní tovaru zvolí spôsob... arr3ZMENA PREPRAVNEJ SPOLOČNOSTI A POPLATKU ZA DOBIERKUVážení zákazníci, neustále sa snažíme zdokonaľovať naše služby, aby bolo pre Vás nakupovanie na... arr3arr3DopredajPre vysvetlenie: U produktov, u ktorých je dostupnosť uvedená ako " dopredaj - končí výroba (o... arr3Zasielame kuriérom DPDMilí naši zákazníci,v rámci skvalitňovania našich služieb sme pre Vás pripravili ďalšiu skvelú... arr3Pošlite nám Váš príbeh    Podeľte sa s nami o Váš príbeh a skúsenosti, ako sa Vám vďaka prírodným produktom a iným...

NAJPREDÁVANEJŠÍ


» Obchodné/reklam. podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1.Všeobecné ustanovenie a zmluvné strany

Účelom uvedených obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností oboch zmluvných strán – predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúcim/prevádzkovateľom e-shopu je :

Juraj Volf-BodyMas, so sídlom v Námestove, 029 01, Ul.Slnečná 162/17, zapísaný na OÚ v Námestove, pod č. živ.registra 560-16239. Email:nutrimas@nutrimas.sk, mobil: +421-0905-866-497, IČO:46249567, DIČ:1076621953, IČ DPH: SK1076621953

Kupujúcim/spotrebiteľom môže byť fyzická, ako aj právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky podľa občianskeho zákonníka ( 40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji ( 102/2014 Z.z).Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetky v platnom znení.V prípade právnickej osoby musí táto v objednávke  uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH.

Nakupovanie tovaru v našom internetovom obchode www.nutrimas.sk sa môže uskutočniť len  za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté uzatvorením kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Existuje možnosť uzavretia zmluvy aj v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku, pokiaľ tomu nebránia okolnosti a prípadné prekážky na jednej zo zmluvných strán.

 

 

2. Objednávka

 

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.nutrimas.sk písomne, prostredníctvom objednávkového formuláru cez e-shop, alebo e-mailom, príp. poštou.

Pri každej objednávke musí byť uvedené meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, mailová adresa; u fyzickej a právnickej osoby aj IČO, DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH, obchodný názov firmy,  názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, aktuálna cena, spôsob úhrady.( Pozn.kompletná objednávka vystavená prostredníctvom obj.formuláru  cez e-shop tieto podmienky spĺňa automaticky)

Po odoslaní objednávky kupujúcim, predávajúci objednávku potvrdí do 24 hodín (v pracovné dni) a to písomne alebo telefonicky. V prípade mailovej objednávky bude potvrdenie objednávky zaslané na mail.adresu, z ktorej bola zaslaná objednávka. Na rovnakú mail.adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky, o expedovaní a predpokladanom termíne doručenia.

Odoslanie objednávky zo strany kupujúceho sa rozumie ako zaslanie návrhu na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka.

Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Potvrdením objednávky predávajúcim dôjde k prijatiu návrhu na uzavretie zmluvy v zmysle §43c Občianskeho zákonníka a zároveň k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Od momentu uzavretia zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Z pohľadu rentabilnosti poštovného je odporúčaná min. výška objednávky 10€ - neplatí pre osobný odber.

 

3. Tovar a cena tovaru a služieb

 

Predávajúci sa zaväzuje, že predávaný tovar, prípadne služby spĺňajú deklarované parametre v súlade s platnými predpismi, príp. v súlade s aktuálnou ponukou v e-shope – kvalitu, množstvo, hmotnosť, typ balenia. Pri vybraných druhoch tovaru musí byť na obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti.

Cena produktu je maloobchodná,  uvedená v eurách. Sme platcami DPH. Náklady na dopravu tovaru nie sú súčasťou ceny tovaru.

Ceny uvedené pri jednotlivých položkách tovaru v ponuke internetového obchodu www.nutrimas.sk môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdzovaní objednávky.

Konečná cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane poplatkov (balné, poštovné, a pod.)

Súčasťou každej zásielky je daňový doklad – faktúra. Faktúru zasielame v elektronickej forme mailom po expedovaní zásielky.

 

4. Dodacie podmienky, poštovné a balné

Zásielky sú odosielané kupujúcemu od 2 do 14 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim.V prípade úhrady bankovým prevodom na účet vopred, sa dodacia lehota počíta odo dňa pripísania dohodnutej sumy na účet.

Dodacia lehota závisí taktiež od momentálnej disponibility na sklade predávajúceho, prípadne jeho dodávateľa. Výnimočne pod vplyvom určitých nepredvídateľných  okolností môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty, o jej posune je kupujúci bezodkladne informovaný.

V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v týchto výnimočných prípadoch s dodržaním uvedeného postupu.

Objednaný tovar je možné doručiť nasledovným spôsobom (spôsob dodania kupujúci uvádza v objednávke):

1. Osobný odber
Tovar je možné si vyzdvihnúť osobne v našom Liečebnom a regeneračnom štúdiu BODYMAS v Námestove. Po skompletizovaní Vašej objednávky Vás budeme písomne alebo telefonicky informovať o možnom termíne vyzdvihnutia. Približný čas vyzdvihnutia tovaru s dohodnite prosím telefonicky   min. 1 deň vopred.Tovar zaplatíte v hotovosti, bude Vám vystavený pokladničný blok.

2. Kuriérskou spoločnosťou SPS:

 • doručenie do 24 hodín
 • poistenie/ krehké zahrnuté v cene poštovného
 • sledovanie zásielky online
 • mailová a sms avizácia
 • 3 pokusy o doručenie
 • balík do 2 kg - 3,50€
 • balík do 10 kg - 4,00€
 • balík do 20 kg - 4,50€

DOBIERKA:  + 0,50€

Balné neúčtujeme.

 

Pri objednávke tovaru vo výške nad 70 EUR poskytujeme dopravu ZDARMA- platí len pre platbu prevodom
na účet (nie pre dobierku) a do max. hmotnosti zásielky 10kg.

TOVAR ZASIELAME V RÁMCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

 

5. Preberanie tovaru

 

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať doručovateľovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť  tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu.

Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

6. Spôsoby úhrady-platobné podmienky

 

Ponúkame Vám nasledovné množnosti platieb na územi Slovenskej rebubliky:

1.)     v hotovosti – pri osobnom odbere v našom Liečebnom a regeneračnom štúdiu BODYMAS .
2.)     dobierkou – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa dobierkovej služby
3.)     prevodom/vkladom na účet predávajúceho – bezhotovostná platba na náš účet: PRIMA Banka 4016891002 / 5600 - IBAN: SK5156000000 004016891002 . Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum úhrady  považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Ako variabilný symbol uveďte vždy číslo objednávky, ktoré Vám vygeneruje náš systém a zobrazí Vám ho spoločne s objednávkou. Podmienkou expedovania objednaného tovaru je poukázanie kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 100 € , má predávajúci právo požadovať zálohovú platbu vo výške 50% kúpnej ceny. Všetky náklady spojené s úhradou a použitím komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

Vyhrazujeme si právo, v individuálnych prípadoch vyžadovať platbu vopred bankovým prevodom.

 

7. Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky

Objednávku môžete bez poplatku stornovať kedykoľvek pred jej expedovaním. Storno objednávky musí byť realizované výlučne písomnou formou, elektronicky mailom na adrese:nutrimas@nutrimas.sk. V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná, je kupujúci povinný zásielku prevziať.

V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s vrátením tovaru sú na ťarchu spotrebiteľa.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a v kompletnom množstve. Spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, vrátane dokladu o kúpe. Produkt musí byť zaslaný ako balík, nie ako dobierka! Na dobierku zaslaný produkt sa neprijíma a vracia sa späť.

Podľa § 7 a12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti, predaj  zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil (CD,DVD).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám kúpnu cenu tovaru zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý bude zo strany predávajúceho poukázaná kúpna cena za objednaný a vrátený tovar.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky, zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a prípadne o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa u produktu

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

-poškodenie tovaru zavinené prepravcom
-výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá  jeho predstavám, takýto tovar sa nepovažuje za oprávnenú reklamáciu.

 

 

8. Záručné a reklamačné podmienky

Ak spotrebiteľ po prevzatí tovaru zistí nejakú chybu alebo vadu, má právo reklamovať tovar, najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru:

 • písomne na emailovú adresu predávajúceho (nutrimas@nutrimas.sk) s presným popisom chyby, vady a pod., a s priloženou kópiou o kúpe tovaru.
 • osobne v našom Liečebnom a regeneračnom štúdiu BODYMAS – dôležité je doloženie tovaru dokladom o jeho kúpe

Pri tovare kupovanom na základe občiansko-právnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebovaním, konaním kupujúceho, alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením, alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia, alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, alebo uskladnením.
Kupujúcemu zaniká záruka tovaru taktiež v prípade, ak bude vykonaný neodborný zásah do tovaru. Zmiešaním rôznych druhov tovaru, prípadne akýmkoľvek iným znehodnotením. Nie je možné vrátiť, reklamovať alebo vymeniť tovar po uplynutí jeho doby spotreby.

 

Postup pri reklamácii:

 

a) informujte nás o reklamácii a jej dôvode vopred písomne, mailom alebo osobne

b) tovar zašlite spolu s priloženým dokladom o kúpe a popisom vady ako listovú zásielku alebo balík doporučene (nie na dobierku) na našu adresu:

Liečebné a regeneračné štúdio BODYMAS, Hviezdoslavova 51, 029 01  Námestovo

Reklamovaný tovar musí byť dôkladne zabalený tak, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu počas prepravy. Za prípadné poškodenie tovaru počas prepravy predávajúci nenesie zodpovednosť.

Poštovné náklady za zaslanie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru, príslušenstva a dokumentácie. Predávajúci sa zaväzuje, že reklamáciu vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Kupujúci bude o vybavení reklamácie vyrozumený písomne mailom, prípadne telefonicky.

V prípade, ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a nie je na ňom závada.

 

9. Ochrana osobných údajov

Rešpektovanie Vášho súkromia je pre nás samozrejmosťou. Kvôli zaslaniu tovaru a možnosti poskytnutia kvalitných služieb potrebujeme o Vás vedieť niektoré  základné údaje:

 • meno a priezvisko
 • presná adresa dodania/fakturačná adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo

Garantujeme Vám, že tieto údaje sú chránené pred zneužitím a  nie sú predávané žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou externých doručovateľov, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Vystavením objednávky/uzatvorením zmluvy súhlasíte so zhromažďovaním a spracovaním informácií o Vás a Vašich nákupoch v databáze prevádzkovateľa  za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná je kupujúcemu dostupná.

Registrácia nie je nutná, ponúka Vám však niektoré výhody  - prehľad o nakupovaných položkách a možnosť ďalšieho nákupu bez opätovného zadávania kontaktných údajov.
Registráciou zákazníka automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie dostávať, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť – zaslaním písomnej žiadosti  na mailovú adresu nutrimas@nutrimas.sk.

 

10. Orgán dozoru

 

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj:
Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č. : 041/ 7632 130, fax. č.: 041/ 7632 139

 

 

11. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.

Týmto Vás upozorňujeme,  že niektoré informácie uvedené na našej stránke www.nutrimas.sk majú informačný charakter, sú čiastočne preberané od tretích strán, môžu teda obsahovať nepresnosti a môžu byť priebežne aktualizované.K zmenám produktov a služieb  môže dôjst kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyobrazené fotky môžu čiastočne skresľovať farbu, resp. veľkosť ponúkaného tovaru.

Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a beriete ich na vedomie.

Uvedené obchodné podmienky vstupujú do platnosti odo dňa 19.6.2017.

ODc3OGU